Contact Us

Plant Adds.: Liuguanpan, Gushan, Fugu, Shannxi, China

Sales contact person: Xiangming Gou

Tel: 86-18611601655

Email: gxiangming@163.com

Website: www.amicametal.com

Contact